Huurders

Het Cultuurhuis is eigendom van de gemeente Roosendaal en biedt onderdak aan amateurverenigingen en non-profit organisaties die vallen onder de gemeentelijke definitie van Cultuur. Hieronder worden verstaan verenigingen en non-profit organisaties op het gebied van Cultureel erfgoed, Folklore en Hedendaagse kunst. Commerciële organisaties kunnen in het Cultuurhuis geen ruimte huren.

Bezoekadres en openingstijden

Het Cultuurhuis ligt in Roosendaal aan Bovendonk 111 in de wijk Langdonk en is alle dagen van het jaar toegankelijk van 08.30 tot 23.30 uur. In de vakantieperiodes dienen de poort van het parkeerterrein en de deur van de hoofdingang echter met een mobiel nummer van een geregistreerde gebruiker geopend te worden.

Stallen fietsen en parkeren auto’s

Voor fietsen is op het voorterrein een overdekte stalling aanwezig. Voor bromfietsen e.d. zijn geen speciale stallingsplaatsen aangelegd. Bromfietsen e.d. kunnen naast de overdekte stalling voor fietsen worden gezet.

Voor personenauto’s zijn naast het gebouw 72 plaatsen aanwezig waar gratis geparkeerd kan worden. De parkeerplaatsen zijn toegankelijk via een inrit met poort aan de Bovendonk. Op het parkeerterrein gelden de gebruikelijke verkeersregels en is eenrichtingverkeer ingesteld. Indien het parkeerterrein vol is, dient in de straat ‘om de hoek’ geparkeerd te worden in de daar aanwezige haakse parkeervakken.

Voor auto’s van mensen met een invalidenkaart zijn op het voorterrein zes parkeerplaatsen aanwezig. Die plaatsen zijn bereikbaar via het parkeerterrein voor auto’s. Mensen die geen invalidenkaart hebben maar wel slecht ter been zijn, kunnen zich tot bij de hoofdingang laten rijden om daar uit- en in te stappen. Het is niet toegestaan om bij de hoofdingang te parkeren.

Beheer

Een onafhankelijke stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw en i.c. de verhuur van zalen en lokalen. Aanvragen voor huren van een zaal of lokaal dienen alleen via de website in het menu huren ingediend te worden.

Het dagelijks beheer is in handen van huismeesters. Huismeesters zijn vrijwilligers die bij toerbeurt en niet tijdens alle openingsuren aanwezig zijn. Een huismeester is aanspreekpunt en vraagbaak voor elke huurder.

Gebruik van een zaal of lokaal is gebonden aan een aantal gedragsregels. Binnen twee weken na ontvangst van een huurcontract dient met de huismeester de regels besproken te worden. De huismeesters zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0165 224146. Contact is ook mogelijk door gebruik te maken van onderstaand contactformulier.

Contactformulier huismeester (klik hier)
reCAPTCHA is required.