Locatie

Cultuurhuis Bovendonk ligt in de gemeente Roosendaal aan Bovendonk 111 in de wijk Langdonk.
Het Cultuurhuis is eigendom van de gemeente Roosendaal en biedt onderdak aan amateur verenigingen en non-profit organisaties die vallen onder de gemeentelijke definitie van Cultuur. Hieronder worden verstaan verenigingen en non-profit organisaties op het gebied van:
– Cultureel erfgoed
– Folklore
– Hedendaagse kunst

Bereikbaarheid

Met de fiets en per personenauto is het Cultuurhuis te bereiken via de Burgemeester Schneiderlaan en de Bovendonk.
Met het openbaar vervoer is het Cultuurhuis bereikbaar per bus met een halte op de Burgemeester Schneiderlaan. In de zijbalk kunt u uw reis met het openbaar vervoer zelf plannen.

Stallen fietsen en parkeren auto’s

Voor fietsen is op het voorterrein een overdekte stalling aanwezig. De stalling is via een aparte toegangsweg vanaf de Bovendonk te bereiken. Het is niet toegestaan fietsen te stallen bij de hoofdingang of langs de gevel van het Cultuurhuis. Voor bromfietsen e.d. zijn geen speciale stallingsplaatsen aangelegd. Zij kunnen naast de overdekte stalling voor fietsen worden gezet.

Voor personenauto’s van mensen met een beperking die een invalidenkaart hebben, zijn op het voorterrein van het Cultuurhuis zes parkeerplaatsen aanwezig waarin de aanduiding P is aangebracht. Die plaatsen kunnen bereikt en verlaten te worden via het parkeerterrein voor auto’s.
Daarnaast is er voor de hoofdingang een verhard gedeelte waar voertuigen / personenbusjes kunnen komen om mensen die slecht ter been zijn dicht bij de ingang te kunnen laten uitstappen. Het is niet toegestaan voertuigen daar te parkeren.

Voor personenauto’s zijn op het parkeerterrein naast het gebouw 72 parkeerplaatsen aanwezig. Het parkeerterrein is te bereiken en te verlaten via een inrit met poort aan de Bovendonk. Op het parkeerterrein gelden de gebruikelijke verkeersregels en is eenrichtingverkeer van kracht. Indien het parkeerterrein vol is, dient parkeren van auto’s in de straat voor de woningen tegenover het Cultuurhuis vermeden te worden. Parkeren dient dan te geschieden ‘om de hoek’ in de daar aanwezige haakse parkeervakken.

Beheer

Het Cultuurhuis is eigendom van de gemeente maar wordt bestuurd door een onafhankelijke stichting.
De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw met inbegrip van de verhuur van zalen en lokalen. Voor verhuur van een zaal of lokaal is de secretaris van de stichting het aanspreekpunt. Aanvragen voor huren van een zaal of lokaal kan via deze website in het menu huren of eventueel het mailadres: secretaris@cultuurhuisbovendonk.nl.

Voor het dagelijks beheer zijn enkele vrijwilligers als huismeester beschikbaar. De huismeesters zijn beperkt, bij toerbeurt en niet tijdens alle uren dat het Cultuurhuis geopend is, aanwezig. Een aanwezige huismeester is het aanspreekpunt voor huurders. Huren van een zaal of lokaal is gebonden aan een aantal gedragsregels en beperkingen. Binnen twee weken na ontvangst van een huurcontract dient met de huismeester de regels besproken te worden.
De huismeesters zijn incidenteel telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0165 224146. Contact is ook mogelijk door gebruik te maken van onderstaand contactformulier.

Contactformulier huismeester (klik hier)
reCAPTCHA is required.