De inrichting

Niet alleen de afmetingen van zalen en lokalen verschillen, maar ook de inrichting. Een aantal lokalen (met name voor toneel en zang) zijn niet voorzien van meubilair. Op de verdieping zijn de lokalen ingericht met tafels, stoelen en een white board.
De inrichting van een lokaal is niet van invloed op de huurprijs. De inrichting kan in overleg en met toestemming van de huismeester -tijdelijk- door een huurder worden aangepast. Voor specifiek gewenste voorzieningen of faciliteiten dient een huurder, en mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf zorg te dragen.

In het gebouw worden de corona maatregelen gerespecteerd. Dat heeft consequenties voor het aantal personen dat in een lokaal kan. Als vuistregel kan 4 m2 per persoon worden aangehouden. Houd daar rekening mee bij reserveren.

Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, staat op de pagina huren.

1. CLUBZAAL

De clubzaal ligt naast – en is alleen te bereiken via- de ontmoetingszaal. De clubzaal is van de ontmoetingszaal gescheiden door een geluiddichte vouwwand zodat de zaal gelijktijdig met de ontmoetingszaal gebruikt kan worden. De clubzaal is voorzien van tafels en circa 60 stoelen. Zolang de coronamaatregelen gerespecteerd worden, is de zitcapaciteit tot 1/3 gereduceerd.
In de clubzaal hangt een groot oprolbaar scherm dat benut kan worden voor projecties met een -eigen- laptop. Tevens hangt er een beamer die eigendom is van de stichting. Gebruik is mogelijk door op een HDMI aansluiting een laptop aan te sluiten. Gebruik van een eigen beamer is ook mogelijk.

2. ONTMOETINGSZAAL

De ontmoetingszaal is ingericht met tafels en circa 100 stoelen. Door de vouwwand in de ontmoetingszaal te openen kan de clubzaal bij de ontmoetingszaal worden gevoegd. Dan ontstaat een zaal met een zitcapaciteit voor ruim 150 personen. Zolang de corona maatregelen gerespecteerd worden, is de zitcapaciteit tot 1/3 gereduceerd.
De ontmoetingszaal heeft primair een ontmoeting- en verblijfsfunctie voor de leden van de verenigingen en organisaties. De zaal wordt daarom alleen verhuurd voor bijzondere gelegenheden. Wel blijft de ontmoetingszaal dan toegankelijk voor leden van de verenigingen en organisaties die tijdens hun pauze iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer maar blijft die ook dan toegankelijk voor leden van de verenigingen.

3. THEATERZAAL

De theaterzaal is een 5,8 m hoge ruimte en voorzien van een geluidsinstallatie, oprolbaar scherm, en internetvoorziening waarmee films snel gedownload kunnen worden. De zaal is behalve voor filmpresentaties geschikt voor toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen. Voor lezingen is een spreekgestoelte aanwezig.
De zaal is voorzien van (verwijderbaar) podium van 6 x 10 meter en 80 cm hoog waardoor uitvoeringen ook achterin de zaal goed zichtbaar zijn.
In de eerste helft van 2021 wordt de zaal uitgerust met specifieke toneelverlichting (spots etc.). Gebruik daarvan dient te geschieden door een ter zake kundig – separaat in te huren- iemand. Gebruik van de beamer door de huurder zelf is mogelijk op eenzelfde wijze als bij beamer in de clubzaal.
De zaal is ingericht met theaterstoelen en geschikt voor maximaal 180 personen. Zolang de coronamaatregelen gerespecteerd worden, is de zitcapaciteit tot ruim 1/3 gereduceerd. Voor voorstellingen met geringere aantallen personen kan de zaal door middel van verplaatsbare gordijnen worden verkleind. De zaal kan voor een kleiner gezelschap kan als sfeervoller worden ervaren.
De zaal heeft een ventilatievoorziening waarmee lucht uit de zaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij andere voorzieningen.

Grenzend aan de theaterzaal ligt een -afzonderlijk te huren- afsluitbare kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer biedt rechtstreeks toegang naar de podiumruimte van de theaterzaal.

4. REPETITIEZAAL (LOKAAL 7)

Deze repetitiezaal is een 5,8 m hoge zaal gelegen in het meest westelijke deel van het gebouw. De zaal is deels voorzien van geluiddempende panelen en deels van akoestische board panelen. Door die voorzieningen en de separate ligging is de zaal geschikt als repetitiegelegenheid voor orkesten en grootschalige cultuur getinte binnenactiviteiten. De zaal heeft geen specifieke voorzieningen en is daardoor in principe niet geschikt voor uitvoeringen met bezoekers. In de zaal is een ventilatievoorziening aanwezig waardoor de lucht uit de zaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij open te zetten ramen.

5. VERGADERKAMER

Centraal in het gebouw ligt -bij de hoofdingang- een ruimte die is voorzien van tafels en comfortabele stoelen. De ruimte is zeer geschikt om te vergaderen met maximaal 18 personen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, wordt de zitcapaciteit tot 8 personen gereduceerd. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop (met HDMI uitgang) op aangesloten kan worden.
Vergaderen met meer dan 18 personen is mogelijk in één van de lokalen op de verdieping.

6. EXPORUIMTE

Naast de centraal gelegen vergaderkamer bevindt zich een open en openbare ruimte. Daar kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (beperkt) aantal weken culturele tentoonstellingen worden gehouden. De ruimte kan ook door buitenstaanders worden gehuurd.

7. DE OVERIGE LOKALEN

Op de begane grond en de verdieping zijn een aantal lokalen aanwezig die gehuurd kunnen worden voor een of meerdere dagdelen en/of dagen in een week. De grootte van de lokalen varieert tussen 50 m2 en 140 m2. Permanente huur (alle dagen van een jaar) van een lokaal is niet meer mogelijk.
De muren tussen de verschillende lokalen zijn slechts een steen dik. Daardoor zijn de lokalen niet geschikt voor gebruik door (muziek)groepen die een groot aantal decibellen produceren.

Op de begane grond bevinden zich enkele grote lokalen zonder meubilair. Deze lokalen zijn daarom erg geschikt voor toneelverenigingen en verenigingen die bewegingsruimte nodig hebben.
Op de verdieping zijn de lokalen voorzien van linoleum en de meeste ingericht met tafels, stoelen en een white board. Die lokalen zijn daardoor met name geschikt voor cursussen, workshops, etc.
In lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie de plattegrond bij huren) is door de vaste huurders een balletvloer (laminaat met daaroverheen een verende rubber mat) gelegd waarop niet met schoenen gelopen mag worden. Verder hebben die huurders twee spiegelwanden en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet. Tevens dient met de vast huurders, die de voorzieningen hebben betaald, een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de voorzieningen.
Tussen beide lokalen in ligt één lokaal (1.13) dat ook gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen.