De inrichting

Niet alleen de afmetingen van zalen en lokalen verschillen, maar ook de inrichting. In sommige lokalen zijn tafels, stoelen en een white board aanwezig. Andere lokalen zijn alleen voorzien van vloerbedekking of marmoleum.
De inrichting van een lokaal is niet van invloed op de huurprijs. De inrichting kan in overleg en met toestemming van de huismeester -tijdelijk- door een huurder worden aangepast. Voor specifiek gewenste voorzieningen of faciliteiten dient een huurder en mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf zorg te dragen.

In het gebouw worden de corona maatregelen gerespecteerd. Dat heeft consequenties voor het aantal personen dat in een lokaal kan. Als vuistregel kan 3 m2 per persoon worden aangehouden. Houd daar rekening mee bij reserveren.

Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, staat op de pagina huren.

1. CLUBZAAL

De clubzaal ligt naast – en is alleen te bereiken via- de ontmoetingszaal. De clubzaal is van de ontmoetingszaal gescheiden door een geluiddichte vouwwand zodat de zaal gelijktijdig met de ontmoetingszaal gebruikt kan worden. De clubzaal is voorzien van tafels en circa 60 stoelen. Zolang de coronamaatregelen gerespecteerd worden, is de zitcapaciteit tot 1/3 gereduceerd.
In de clubzaal hangt een groot oprolbaar scherm dat benut kan worden voor projecties met een -eigen- laptop. Tevens hangt er een beamer die eigendom is van de stichting. Gebruik van een eigen beamer is uiteraard ook mogelijk.

2. ONTMOETINGSZAAL

De ontmoetingszaal is ingericht met tafels en circa 100 stoelen. Door de vouwwand in de ontmoetingszaal te openen kan de clubzaal bij de ontmoetingszaal worden gevoegd. Dan ontstaat een zaal met een zitcapaciteit voor ruim 150 personen. Zolang de corona maatregelen gerespecteerd worden, is de zitcapaciteit tot 1/3 gereduceerd.
De ontmoetingszaal heeft primair een functie voor de leden van de permanente verenigingen en organisaties. De zaal wordt daarom alleen verhuurd voor bijzondere gelegenheden. Wel blijft de ontmoetingszaal dan toegankelijk voor leden van de verenigingen en organisaties die tijdens hun pauze iets willen drinken.
De ontmoetingszaal kan bij huren van de theaterzaal worden gebruikt als foyer.

3. THEATERZAAL

De theaterzaal is een 5,8 m hoge zaal voorzien van een geluidsinstallatie, oprolbaar scherm, en internetvoorziening waardoor films snel gedownload kunnen worden. De zaal is daardoor geschikt voor toneelvoorstellingen en filmpresentaties. Daarnaast is de zaal geschikt voor zanguitvoeringen, concerten en lezingen.

De theaterzaal heeft een podiumruimte van circa 5 x 10 meter waarin met elementen een verhoogd podium aangebracht kan worden. De zaal is ingericht met theaterstoelen en geschikt voor maximaal 200 personen. Zolang de coronamaatregelen gerespecteerd worden, is de zitcapaciteit tot ruim 1/3 gereduceerd.
Door middel van gordijnen kan de zaal voor geringere aantallen personen worden opgedeeld in kleinere gedeelten zodat ook voor een kleine groep sprake is van een prettige sfeer.
De zaal wordt op termijn voorzien van bedienbare spotlights en speciale verlichting die zo nodig separaat gehuurd kan worden. Gebruik hiervan vereist inhuur van een ter zake kundig iemand.

Grenzend aan de theaterzaal ligt een -afzonderlijk te huren- afsluitbare kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer biedt rechtstreeks toegang naar de podiumruimte van de theaterzaal. Indien gewenst kan daarnaast een afzonderlijke ruimte gehuurd worden om te schminken.

4. REPETITIEZAAL

De repetitiezaal is een 5,8 m hoge zaal gelegen in het meest westelijke deel van het gebouw. De zaal is deels voorzien van geluiddempende panelen en deels van akoestische board panelen. Door die voorzieningen en de separate ligging is de zaal weliswaar geschikt als repetitiegelegenheid voor orkesten en grootschalige cultuur getinte binnenactiviteiten maar niet voor (muziek)groepen die een hoog aantal decibellen produceren. De zaal heeft verder geen specifieke voorzieningen en is daardoor in principe niet geschikt voor uitvoeringen met bezoekers.

5. VERGADERKAMER

Centraal in het gebouw ligt -bij de hoofdingang- een ruimte die is voorzien van tafels en comfortabele stoelen. De ruimte is zeer geschikt om te vergaderen met maximaal 18 personen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, wordt de zitcapaciteit tot de helft gereduceerd. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop (met HDMI uitgang) op aangesloten kan worden.
Vergaderen met meer dan 18 personen is mogelijk in één van de lokalen op de verdieping.

6. EXPORUIMTE

Naast de centraal gelegen vergaderkamer bevindt zich een open en openbare ruimte. Daar kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (beperkt) aantal weken culturele tentoonstellingen worden gehouden.

7. DE LOKALEN

Op de begane grond en de verdieping zijn een aantal lokalen aanwezig die gehuurd kunnen worden voor een of meerdere dagdelen en/of dagen in een week. De grootte van de lokalen varieert tussen 50 m2 en 140 m2.
De te huren lokalen op de begane grond zijn allen voorzien van marmoleum en niet voorzien  van meubilair.
Op de verdieping hebben de lokalen deels vloerbedekking en deels marmoleum. Behoudens lokaal 1.11 en 1.14 (zie hierna) hebben de lokalen tafels, stoelen en een white board en zijn daardoor geschikt voor cursussen, workshops, etc.
In lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie plattegrond bij huren) is door de permanente huurders een balletvloer (laminaat met daaroverheen een verende rubbermat) gelegd waarop niet met schoenen gelopen mag worden. Verder hebben die huurders twee spiegelwanden en barre aangebracht. Elk van de lokalen kan door de faciliteiten alleen nog gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet. Tevens dient met de huidige huurders een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de faciliteiten.
Tussen beide lokalen in ligt één lokaal (1.13) dat ook gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen.