Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, kunt u vinden op de pagina huren.

DE VERSCHILLENDE ZALEN

1. Ontmoetingszaal

De centraal gelegen ontmoetingszaal is ingericht met tafels en circa 100 stoelen. De ontmoetingszaal heeft een geluiddichte vouwwand met de naastgelegen clubzaal. Door de vouwwand te openen kan de clubzaal aan de ontmoetingszaal worden toegevoegd. Dan ontstaat een grote zaal met een capaciteit voor ruim 150 personen. Zolang de corona maatregelen gerespecteerd worden, is de capaciteit tot 1/3 gereduceerd.

De ontmoetingszaal heeft een functie voor leden van de verenigingen die voor aanvang, na afloop of tijdens de pauze van hun repetitie iets willen drinken. De zaal wordt daarom maar beperkt verhuurd en alleen voor bijzondere gelegenheden. Bij huur moet de zaal (c.q. bijbehorende keuken met faciliteiten) toegankelijk blijven voor de verenigingen c.q. hun leden als die iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal (zie onder 3) kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer maar ook dan blijft die toegankelijk voor leden van de verenigingen.

2. Clubzaal

De clubzaal grenst aan – en is alleen te bereiken via- de ontmoetingszaal. Door de geluiddichte vouwwand te sluiten ontstaat een eigen ruimte. De clubzaal is voorzien van tafels en circa 60 stoelen. Zolang de coronamaatregelen gerespecteerd worden, is de capaciteit tot 1/3 gereduceerd.

In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm met geluidsvoorziening en een beamer. Gebruik is mogelijk door deze op een HDMI aansluiting van een -zelf mee te brengen- laptop aan te sluiten.

3. Theaterzaal

De theaterzaal is een 6 meter hoge ruimte, o.a. voorzien van een (demontabel) podium van 6 x 10 meter groot en 80 cm hoog. Daardoor is elke uitvoering ook achterin de zaal goed zichtbaar.
De theaterzaal is ingericht met stoelen en geschikt voor maximaal 175 personen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, is de capaciteit tot ruim 1/3 gereduceerd. Voor voorstellingen met geringere aantallen personen kan de zaal door middel van verplaatsbare gordijnen worden verkleind. Daardoor kan de zaal voor een kleiner gezelschap als sfeervoller worden ervaren.
De zaal heeft een ventilatievoorziening waarmee lucht uit de zaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij andere voorzieningen.

De theaterzaal kan door elke amateurorganisatie in Roosendaal gehuurd worden en is bruikbaar voor lezingen, filmpresentaties en toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen. Daartoe is de zaal uitgerust met:
– een (elektrisch) oprolbaar scherm en een beamer die op een HDMI aansluiting van een -zelf mee te brengen- laptop aangesloten kan worden;
– een sterke internetvoorziening waardoor grote films snel gedownload kunnen worden voor projectie op het scherm. Downloaden van films vereist wel een deskundig (apart in te huren) persoon voor bediening van de apparatuur;
– een verplaatsbare geluidsinstallatie waardoor tot achterin de zaal gesproken geluid goed hoorbaar is;
– een (verplaatsbaar) spreekgestoelte met microfoon en instelbare spot;
– een instelbare toneelverlichting met diverse mogelijkheden qua kleuren. Instellen van de verlichting dient te geschieden door een ter zake kundig – eventueel apart in te huren- persoon;

Grenzend aan de theaterzaal ligt een -afzonderlijk te huren- afsluitbare kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer biedt rechtstreeks toegang naar het podium van de theaterzaal.

4. Repetitiezaal

De repetitiezaal is een 6 m hoge zaal van 20 x 12 meter. De zaal is deels voorzien van geluiddempende panelen en deels van akoestische bordpanelen. Door die voorzieningen en de separate ligging is de zaal geschikt als repetitiegelegenheid voor orkesten en grootschalige cultuur getinte binnenactiviteiten. De zaal heeft geen specifieke voorzieningen en is daardoor in principe niet geschikt voor uitvoeringen met bezoekers. In de zaal is een ventilatievoorziening aanwezig waardoor de lucht uit de zaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij open te zetten ramen.

 

DE LOKALEN EN INRICHTING DAARVAN

Centraal in het gebouw ligt -bij de hoofdingang- een ruimte die is voorzien van tafels en comfortabele stoelen. De ruimte is zeer geschikt om te vergaderen met maximaal 18 personen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, wordt de capaciteit van deze vergaderkamer tot 8 personen gereduceerd. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop (met HDMI uitgang) op aangesloten kan worden.
Vergaderen met meer dan 18 personen is mogelijk in één van de lokalen op de verdieping.

Op de begane grond en de verdieping zijn een lokalen aanwezig die gehuurd kunnen worden voor een of meerdere dagdelen en/of dagen. De grootte van de lokalen varieert tussen 50 m2 en 140 m2. De scheidingswanden tussen lokalen onderling zijn van zodanige afmeting en materiaal, dat de lokalen niet geschikt zijn voor gebruik door (muziek)groepen die een groot aantal decibellen produceren.
In het gebouw dienen de coronamaatregelen te worden gerespecteerd. Dat heeft consequenties voor het aantal personen dat in een lokaal aanwezig kan zijn. Als vuistregel kan -inclusief loopruimte- 4 m2 per persoon worden aangehouden. Houdt daar rekening mee bij reserveren.

Niet alleen de afmetingen van lokalen verschillen, maar ook de inrichting. Een aantal grote lokalen is niet voorzien van meubilair en daarom geschikt voor toneelverenigingen en verenigingen die bewegingsruimte nodig hebben (zoals zangkoren). De kleinere lokalen (ongeveer 50 m2) zijn ingericht met tafels, stoelen en een white board. De lokalen zijn daardoor met name geschikt voor cursussen, workshops, etc.

De inrichting van een lokaal (wel/geen tafels/stoelen) is niet van invloed op de huurprijs. Tijdelijke aanpassing van de inrichting is in overleg met de huismeester door een huurder mogelijk.
Voor specifiek gewenste voorzieningen dient een huurder, mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf zorg te dragen.
Zo is in lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie de plattegrond bij huren) door de vaste huurders een balletvloer aangebracht waarop niet met schoenen gelopen mag worden. Verder hebben die huurders een spiegelwand en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet. Tevens dient met de vaste huurders, die de voorzieningen zelf hebben betaald, een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de voorzieningen. Tussen beide lokalen in ligt één lokaal (1.13) dat ook gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen.

 

EXPOSITIERUIMTE

Naast de centraal gelegen vergaderkamer bevindt zich een open en openbare ruimte met een mechanische ventilatie. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (beperkt) aantal weken culturele tentoonstellingen, ook door organisaties van buiten het Cultuurhuis, worden gehouden. Inrichten van de expositieruimte dient de -tijdelijke- huurder zelf te verzorgen.