Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, kunt u vinden op de pagina huren.

DE VERSCHILLENDE ZALEN

1. Ontmoetingszaal

In de ontmoetingszaal staan circa 90 stoelen en tafels. De ontmoetingszaal heeft primair een functie voor leden van verenigingen om elkaar te ontmoeten en daarnaast voor bezoekers en cursisten van organisaties die even moeten wachten. De zaal wordt vanwege die functie nauwelijks en alleen voor bijzondere gelegenheden verhuurd. In het geval de zaal (en bijbehorende keuken) verhuurd wordt, moet deze toch toegankelijk blijven voor de verenigingen c.q. hun leden die in de pauze of na afloop van een repetitie iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal (zie onder 3) kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer maar ook dan dient de zaal toegankelijk te blijven voor leden van de verenigingen.

De ontmoetingszaal is voorzien van een ventilatiesysteem en ingericht met tafels en circa 90 stoelen. De ontmoetingszaal heeft een geluiddichte vouwwand naar de naastgelegen clubzaal. Door de vouwwand te openen wordt de clubzaal aan de ontmoetingszaal toegevoegd. Dan ontstaat een grote zaal met een capaciteit voor circa 150 personen.

2. Clubzaal

De clubzaal grenst aan de ontmoetingszaal. Door de geluiddichte vouwwand te sluiten ontstaat een eigen ruimte. De clubzaal is voorzien van tafels en stoelen voor standaard 40 stoelen. De grootte van de zaal maakt het mogelijk maximaal 15 stoelen bij te plaatsen.

In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm met geluidsvoorziening en een beamer. Door een -zelf mee te brengen- laptop met een HDMI aansluiting op een aangebrachte technische voorziening aan te sluiten, kunnen presentaties worden gegeven. Ook hangt in de zaal een tv scherm waar een laptop op aangesloten kan worden

3. Theaterzaal

Een ruimte van 6 meter hoog, ingericht als theater, die alleen incidenteel (d.w.z. voor een of meerdere dagen) gehuurd worden. De zaal is o.a. voorzien van sfeervolle verlichting en een podium van 6 meter diep, 10 meter breed en 80 cm hoog. Hierdoor is elke uitvoering ook achterin de zaal goed zichtbaar. Het podium is aan de achterzijde voorzien van een zwart doek met openingen waardoor toneelspelers vanuit de kleedkamer ongezien elke gewenste plaats t.o.v. het podium kunnen opkomen.
De theaterzaal is geschikt voor maximaal 184 zittende personen. De zaal is voorzien van een ventilatiesysteem en een koelinstallatie zodat in warme zomers de temperatuur redelijk blijft.

De theaterzaal kan door elke amateurorganisatie in Roosendaal worden gehuurd en is bruikbaar voor lezingen, filmpresentaties, toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen. De zaal is uitgerust met:
– een (elektrisch) oprolbaar scherm en een beamer die op een -zelf mee te brengen- laptop met HDMI aangesloten kan worden;
– een WiFi voorziening waardoor grote films snel gedownload kunnen worden voor projectie op het scherm;
– een geluidsinstallatie waardoor tot achterin de zaal gesproken woorden goed hoorbaar zijn;
– een verplaatsbaar spreekgestoelte, dat aangelicht kan worden door een spot;
– een toneelverlichting met diverse mogelijkheden;
In de huurprijs zijn standaard begrepen 2 microfoons op standaard, 2 draadloze microfoons en 2 headsets. Indien meer apparatuur gewenst is, moet die separaat en tegen afzonderlijke betaling extern worden gehuurd. Bediening van de extra apparatuur dient door een ter zake kundig, apart in te huren, persoon te geschieden.
Op het podium in de zaal is een piano aanwezig die apart gehuurd kan worden. Ook is een life-stream voorziening beschikbaar die apart gehuurd kan worden.

Grenzend aan de theaterzaal ligt een kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer is voorzien van wandspiegels om te kunnen schminken en heeft rechtstreeks (buiten het zicht van publiek in de zaal) toegang tot het podium.

4. Repetitielokaal

Het repetitielokaal is een 6 m hoge ruimte van 20 x 12 meter. Het lokaal is deels voorzien van geluiddempende panelen en deels van akoestische bordpanelen. Door die voorzieningen en de separate ligging in het gebouw is het lokaal geschikt als repetitiegelegenheid voor orkesten en grootschalige cultuur getinte binnenactiviteiten. In het lokaal is een ventilatiesysteem aanwezig waardoor de lucht uit het lokaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij open te zetten ramen. Het lokaal heeft geen specifieke voorzieningen en is daardoor in principe minder geschikt voor uitvoeringen met bezoekers.

DE LOKALEN EN INRICHTING DAARVAN

Tegenover de hoofdingang bevindt zich een ruimte die is voorzien van tafels en comfortabele stoelen; de vergaderkamer. De vergaderkamer kan gebruikt worden door vaste huurders van het Cultuurhuis. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop met HDMI uitgang op aangesloten kan worden.

Op de begane grond en de verdieping zijn lokalen aanwezig die gehuurd kunnen worden voor een of meerdere dagdelen en/of dagen. De grootte van de lokalen varieert tussen 50 m2 en 140 m2. De scheidingswanden tussen de lokalen onderling zijn zodanig, dat de lokalen niet geschikt zijn voor gebruik door groepen die geluid met een aanzienlijk volume produceren.

Niet alleen de afmetingen van lokalen verschillen, maar ook de inrichting. Enkele grote lokalen zijn niet voorzien van meubilair en daarom geschikt voor toneelverenigingen en verenigingen die bewegingsruimte nodig hebben (zoals dans- en zangkoren). De kleinere lokalen zijn ingericht met tafels, stoelen en een digibord. Die lokalen zijn daardoor met name geschikt voor cursussen, workshops, etc. Alle lokalen hebben een vloer van marmoleum en uitzetramen zodat goede ventilatie mogelijk is.

De inrichting van een lokaal (wel/geen tafels en stoelen) is niet van invloed op de huurprijs. Voor huurders met een jaarcontract is aanpassing van de inrichting (bv. ophangen van eigen wanddecoratie) in overleg met de huismeester mogelijk. Voor andere, specifiek gewenste, voorzieningen dient een huurder, mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf en op eigen kosten zorg te dragen.
Zo is in lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie de plattegrond bij huren) door de vaste huurders een balletvloer aangebracht (waarop niet met schoenen gelopen mag worden). Verder hebben die huurders een spiegelwand en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet met bijbehorend schoeisel. Tevens dient met de vaste huurder een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de aangebrachte voorzieningen. Tussen lokaal 1.11. en 1.14 ligt één lokaal (1.13) dat onder andere gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen maar ook als leslokaal.

EXPOSITIEPLEIN

Op de begane grond ligt naast de vergaderkamer een open en openbare ruimte met mechanische ventilatie. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (gelimiteerd) aantal weken culturele tentoonstellingen, ook door organisaties van buiten het Cultuurhuis, worden gehouden. Inrichten van het Expositieplein dient door de huurder zelf verzorgd te worden. De aanwezige vitrines zijn eigendom van de School voor de Kunsten en kunnen niet gehuurd worden voor ander gebruik tenzij met de School voor de Kunsten een overeenkomst is gesloten.