Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, kunt u vinden op de pagina huren.

DE VERSCHILLENDE ZALEN

1. Ontmoetingszaal

De ontmoetingszaal heeft primair een functie voor leden van verenigingen om elkaar te ontmoeten en daarnaast voor bezoekers en cursisten van organisaties die even moeten wachten. De zaal wordt vanwege die functie nauwelijks en alleen voor bijzondere gelegenheden verhuurd. In het geval de zaal verhuurd wordt, moet deze toch toegankelijk blijven voor de verenigingen c.q. hun leden die in de pauze of na afloop van een repetitie iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal (zie onder 3) kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer (en eventueel verstrekken van consumpties) maar ook dan dient de zaal toegankelijk te blijven voor leden van de verenigingen.

De ontmoetingszaal is voorzien van een ventilatiesysteem en is ingericht met tafels en circa 90 stoelen. De ontmoetingszaal heeft een geluiddichte vouwwand naar de naastgelegen clubzaal. Door de vouwwand te openen wordt de clubzaal aan de ontmoetingszaal toegevoegd. Dan ontstaat een grote zaal met een capaciteit voor circa 140 personen.

2. Clubzaal

De clubzaal grenst aan de ontmoetingszaal. Door de geluiddichte vouwwand te sluiten ontstaat een eigen ruimte. De clubzaal is voorzien van tafels en standaard 40 stoelen. De grootte van de zaal maakt het mogelijk maximaal 15 stoelen bij te plaatsen.

In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm met geluidsvoorziening en een beamer. Door een -zelf mee te brengen- laptop met een HDMI aansluiting op een aangebrachte technische voorziening aan te sluiten, kunnen presentaties worden gegeven. Ook hangt in de zaal een tv scherm waar een laptop op aangesloten kan worden

3. Theaterzaal

De theaterzaal is geschikt voor maximaal 184 zittende personen en uitgerust met een ventilatiesysteem en een klimaatinstallatie zodat in warme zomers de temperatuur redelijk blijft. De zaal kan alleen incidenteel (d.w.z. voor een of meerdere dagen) worden gehuurd door elke amateurorganisatie in Roosendaal en is bruikbaar voor lezingen, filmpresentaties, toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen.
Grenzend aan de theaterzaal ligt een kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer is voorzien van spiegels om te kunnen schminken en heeft rechtstreeks (buiten het zicht van publiek in de zaal) toegang tot het podium.

De theaterzaal is ingericht met sfeervolle zaalverlichting en een vast podium van 6 meter diep, 10 meter breed en 80 cm hoog. Ook kunnen losse podiumdelen worden gehuurd waarmee het podium over de volle breedte 1 of 2 meter dieper gemaakt kan worden. Voor de losse podiumdelen zijn poten van 80, 60, 40 of 20 cm hoog beschikbaar. Daardoor kan voor bijvoorbeeld een kooruitvoering met de losse delen ook een getrapte opbouw worden gemaakt.
De theaterzaal is verder voorzien van:
– een oprolbaar scherm en een beamer die op een -zelf mee te brengen- laptop met HDMI uitgang aangesloten kan worden;
– een WiFi voorziening waardoor grote films snel gedownload en op het scherm geprojecteerd kunnen worden;
– een geluidsinstallatie waardoor tot achterin de zaal een spreker goed hoorbaar is. Voor de installatie zijn standaard 2 microfoons op standaard, 2 draadloze microfoons en 2 headsets beschikbaar. Indien meer apparatuur gewenst is, moet die separaat en tegen afzonderlijke betaling extern worden gehuurd. Bediening van de extra apparatuur dient door een ter zake kundig, apart in te huren, persoon te geschieden;
– een verplaatsbaar spreekgestoelte dat aangelicht kan worden met een spot;
– een toneelverlichting met diverse mogelijkheden;
– een piano op het podium die apart gehuurd dient te worden;
– een live-stream voorziening die apart gehuurd dient te worden.

4. Repetitiezaal

Naast de theaterzaal ligt de repetitiezaal; een 6 m hoge ruimte van 20 x 12 meter. De zaal is aan twee zijden voorzien van geluiddempende panelen en daarnaast enkele akoestische bordpanelen. Door die voorzieningen en de separate ligging van de zaal ten opzichte van de lokalen in het Cultuurhuis is het geschikt als repetitiegelegenheid voor grote dansgroepen, orkesten en andere geluid producerende activiteiten. In de zaal is een ventilatiesysteem aanwezig waardoor de lucht uit het lokaal wordt afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij open te zetten ramen.

De repetitiezaal is voorzien van geluidsboxen en tuner met versterker waarop een geluidsdrager aangesloten kan worden. Daarnaast is een projectiescherm aanwezig en een mobiele beamer beschikbaar. Omdat geen toneelverlichting aanwezig is, is de zaal in principe niet geschikt voor uitvoeringen met bezoekers.

DE LOKALEN EN INRICHTING DAARVAN

Tegenover de hoofdingang bevindt zich een ruimte die is voorzien van 6 tafels en 16 comfortabele stoelen; de vergaderkamer. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop met HDMI uitgang op aangesloten kan worden.

Op de begane grond en de verdieping zijn verscheidene lokalen aanwezig. De grootte daarvan varieert tussen 50 m2 en 140 m2. De scheidingswanden tussen de lokalen zijn zodanig dat de lokalen niet geschikt zijn voor gebruik door groepen die geluid met een aanzienlijk volume produceren.

Niet alleen de afmetingen van lokalen verschillen, maar ook de inrichting.
De middelgrote en grote lokalen zijn niet ingericht met meubilair (wel staan stoelen gestapeld langs een kant) en daarom geschikt voor toneelverenigingen en verenigingen die bewegingsruimte nodig hebben (zoals dans- en zangkoren).
De kleinere lokalen (op de verdieping) zijn ingericht met tafels, stoelen en een digibord. Die lokalen zijn daardoor met name geschikt voor cursussen, workshops, etc.
Alle lokalen hebben een vloer van marmoleum en uitzetramen zodat goede ventilatie mogelijk is.

De inrichting van een lokaal is niet van invloed op de huurprijs (de grootte wel). Voor huurders met een jaarcontract is aanpassing van de inrichting (bv. aanbrengen van eigen wanddecoratie) in overleg mogelijk. De huurder dient voor de eigen voorziening, mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf en op eigen kosten zorg te dragen.
Zo is in lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie de plattegrond bij huren) door de vaste huurders een balletvloer aangebracht (waarop niet met schoenen gelopen mag worden). Verder hebben die huurders een spiegelwand en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet met bijbehorend schoeisel. Tevens dient een dergelijke organisatie met de vaste huurder een regeling te treffen ingeval van beschadiging of extra slijtage van de aangebrachte voorzieningen. Tussen lokaal 1.11. en 1.14 ligt één lokaal (1.13) dat onder andere gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen maar ook als leslokaal.

EXPOSITIEPLEIN

Op de begane grond ligt naast de vergaderkamer een open en openbare ruimte met mechanische ventilatie. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (gelimiteerd) aantal weken culturele tentoonstellingen, ook door organisaties van buiten het Cultuurhuis, worden gehouden.
Langs twee wanden van het Expositieplein staan vitrines die eigendom zijn van de School voor de Kunsten. Eventueel gewenst gebruik daarvan (voor inrichten met eigen attributen) dient gevraagd en overeen gekomen te worden met de School voor de Kunsten. Stichting Cultuurhuis Bovendonk beschikt niet over verplaatsbare panelen waar bijvoorbeeld schilderijen aan opgehangen kunnen worden. Daarvoor dient een organisatie zelf zorg te dragen.