Informatie waar een zaal, lokaal of het Expositieplein zich in het gebouw bevinden en of die op een bepaalde datum nog beschikbaar zijn, kunt u vinden op de pagina huren.

DE ZALEN, HUN FUNCTIE EN INRICHTING

1. Ontmoetingszaal

De ontmoetingszaal heeft primair een functie voor leden van verenigingen om elkaar te ontmoeten en daarnaast voor bezoekers en cursisten van organisaties die even moeten wachten. De zaal wordt vanwege die functie nauwelijks en alleen voor bijzondere gelegenheden verhuurd. In het geval de zaal verhuurd wordt, moet deze toch toegankelijk blijven voor de verenigingen c.q. hun leden die in de pauze of na afloop van een repetitie iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal (zie onder 3) kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer (en voor eventueel verstrekken van consumpties) maar ook dan dient de zaal toegankelijk te blijven voor leden van de verenigingen.

De ontmoetingszaal is voorzien van een ventilatiesysteem en ingericht met tafels en circa 90 zitplaatsen. Extra statafels zijn beschikbaar. De ontmoetingszaal heeft een geluiddichte vouwwand naar de naastgelegen clubzaal. Door de vouwwand te openen wordt de clubzaal aan de ontmoetingszaal toegevoegd. Dan ontstaat een grote zaal met een capaciteit voor circa 135 personen.

2. Clubzaal

De clubzaal grenst aan de ontmoetingszaal en is voorzien van tafels en standaard 40 stoelen. De grootte van de zaal maakt het mogelijk maximaal 15 stoelen bij te plaatsen.

In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm met geluidsvoorziening en een beamer. Door een -zelf mee te brengen- laptop met een HDMI aansluiting op een aangebrachte technische voorziening aan te sluiten, kunnen presentaties worden gegeven. Ook hangt in de zaal een tv scherm waar een laptop op aangesloten kan worden

3. Theaterzaal

De theaterzaal is geschikt voor maximaal 184 zittende personen en uitgerust met een ventilatiesysteem en een klimaatinstallatie zodat in warme zomers de temperatuur redelijk blijft. De zaal kan alleen incidenteel (voor een of meer dagen) worden gehuurd door elke amateurorganisatie in Roosendaal en is bruikbaar voor lezingen, filmpresentaties, toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen.
Grenzend aan de theaterzaal ligt een kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer is voorzien van een spiegel met verlichting om te kunnen schminken en geeft (buiten het zicht van publiek in de zaal) toegang tot het podium.
Het vaste podium is 6 meter diep, 10 meter breed en 80 cm hoog. Daarnaast kunnen losse podiumdelen worden gehuurd waarmee het podium over de volle breedte 1 of 2 meter dieper gemaakt kan worden. Voor de losse podiumdelen zijn poten van 80, 60, 40 of 20 cm hoog beschikbaar. Met de losse delen kan desgewenst voor een kooruitvoering een getrapte opbouw worden gemaakt.

De theaterzaal is verder voorzien van:
– een oprolbaar scherm en een beamer die op een -zelf mee te brengen- laptop met HDMI uitgang aangesloten kan worden;
– een WiFi voorziening waardoor grote films snel gedownload en op het scherm geprojecteerd kunnen worden;
– een geluidsinstallatie waardoor tot achterin de zaal een spreker goed hoorbaar is. Voor de installatie zijn standaard 3 microfoons op standaard, 4 draadloze microfoons en 3 headsets beschikbaar. Indien meer geluidsapparatuur gewenst is, moet die separaat en tegen afzonderlijke betaling extern worden gehuurd. Bediening van de extra apparatuur dient door een ter zake kundig, apart in te huren, persoon te geschieden;
– een verplaatsbaar spreekgestoelte dat aangelicht kan worden met een spot;
– een toneelverlichting met diverse mogelijkheden;
– een piano (op het podium en die apart gehuurd dient te worden);
– een livestream voorziening (die apart gehuurd dient te worden).
Indien gewenst zijn twee grote verrijdbare tv schermen beschikbaar (zonder meerkosten) waar de gebruiker door hen zelf gemaakte beelden op kan vertonen.

DE LOKALEN EN INRICHTING

a. Het repetitielokaal

Naast de theaterzaal ligt het repetitielokaal, een 6 m hoge ruimte van 20 x 12 meter. Het lokaal is aan twee zijden voorzien van geluiddempende panelen. Door de separate ligging van het repetitielokaal ten opzichte van de overige lokalen in het Cultuurhuis is het geschikt als repetitiegelegenheid voor grote dansgroepen, grote orkesten en andere geluid producerende activiteiten (echter geen slagwerkgroepen). In het repetitielokaal is een ventilatiesysteem aanwezig waarmee de lucht van het lokaal wordt afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij de open te zetten ramen.

Het repetitielokaal is voorzien van geluidsboxen en een tuner met versterker waarop een geluidsdrager aangesloten kan worden. Daarnaast is een projectiescherm aanwezig en een mobiele beamer beschikbaar. Omdat geen toneelverlichting aanwezig is, is de zaal in principe minder geschikt voor uitvoeringen met bezoekers.

b. De vergaderkamer

Tegenover de hoofdingang bevindt zich een ruimte die is voorzien van 6 tafels en 16 comfortabele stoelen; de vergaderkamer. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop met HDMI uitgang op aangesloten kan worden.

c. De overige lokalen

Op de begane grond en de verdieping zijn verscheidene lokalen van verschillende afmetingen aanwezig (zie de plattegrond in het menu huren ). De grootte en inrichting van de lokalen varieert en daardoor ook het aantal personen dat er gebruik van kan maken.
Zo zijn, zonder stoelen, lokaal 22 en 27 (begane grond) en 1.17 (verdieping) geschikt voor een vereniging met maximaal 50 personen. Zonder stoelen is lokaal 23 (begane grond) geschikt voor circa 25 personen. Lokaal 12 op de begane grond heeft verplaatsbare bureaus met stoelen en is geschikt voor circa 20 personen.

Op de verdieping bevinden zich zeven leslokalen (nummers 1.01 t/m 1.o9 + 1.13) die ingericht met tafels, stoelen en een digibord. De tafels staan standaard in een carré opstelling gericht op het digibord en daardoor geschikt voor circa 15 personen. In het grotere lokaal 1.12 (verdieping) staan tafels en stoelen voor maximaal 25 personen en een piano. Door de (lichte) tafels tegen de muren te plaatsen is het lokaal ook geschikt voor kleinere zang/toneelgroepen om te repeteren.

De inrichting van een lokaal is niet van invloed op de huurprijs. Voor huurders met een jaarcontract is aanpassing (bv planten, extra tv scherm, wanddecoratie etc.) van de inrichting in overleg met de huismeester mogelijk. De kosten van aanpassing zijn voor rekening van de huurder, los van de kosten van het jaarcontract.

Zo is in lokaal 1.11 en lokaal 1.14 door de vaste huurders een balletvloer aangebracht (waarop niet met schoenen gelopen mag worden). Verder hebben die huurders een spiegelwand en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een vereniging gericht op dans of ballet met bijbehorend schoeisel. Tevens dient een dergelijke vereniging met de vaste huurder een regeling te treffen ingeval van beschadiging of extra slijtage van de aangebrachte voorzieningen.

HET EXPOSITIEPLEIN

Op de begane grond ligt naast de vergaderkamer een open en openbare ruimte met mechanische ventilatie. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (gelimiteerd) aantal weken culturele tentoonstellingen, ook door organisaties van buiten het Cultuurhuis, worden gehouden.
Langs twee wanden van het Expositieplein staan vitrines die eigendom zijn van de School voor de Kunsten. Eventueel gewenst gebruik daarvan (voor inrichten met eigen attributen) dient gevraagd en overeen gekomen te worden met de School voor de Kunsten. Stichting Cultuurhuis Bovendonk beschikt niet over verplaatsbare panelen waar bijvoorbeeld schilderijen aan opgehangen kunnen worden. Daarvoor dient een organisatie zelf zorg te dragen.
In het Expositieplein staat een afgesloten piano waarop iedereen die dat kan, mag spelen. De sleutel van de piano dient gevraagd te worden aan de huismeester.