Informatie waar een zaal, lokaal of het Expositieplein zich in het gebouw bevinden en of die op een bepaalde datum nog beschikbaar zijn, kunt u vinden op de pagina verhuur.

DE ZALEN EN INRICHTING

1. Ontmoetingszaal

De ontmoetingszaal (95 zitplaatsen) heeft een functie voor leden van verenigingen om elkaar te ontmoeten en voor bezoekers en cursisten die even moeten wachten. De zaal wordt vanwege zijn functie alleen voor heel bijzondere gelegenheden aan verenigingen verhuurd. Bij huren van de theaterzaal kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer. Echter dient de zaal te allen tijde toegankelijk te blijven voor leden van de verenigingen.

2. Clubzaal

De clubzaal (45 zitplaatsen) is door een geluiddichte vouwwand gescheiden van de ontmoetingszaal zodat de capaciteit van de ontmoetingszaal kan worden vergroot. In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm en een beamer met geluidsvoorziening. Ook hangt in de zaal een tv scherm waar een -zelf mee te brengen- laptop op aangesloten kan worden.

3. Theaterzaal

De theaterzaal heeft een vast podium en maximaal 184 zitplaatsen. Het vaste podium is 6 meter diep, 10 meter breed en 80 cm hoog. Tegen meerprijs kunnen extra podiumdelen (en poten met verschillende hoogtes) worden gehuurd en het podium over de volle breedte 1 of 2 meter dieper gemaakt worden. Aan de theaterzaal grenst een kleedkamer voorzien van een spiegel zodat schminken mogelijk is. Er is een eigen toiletvoorziening en de kleedkamer geeft buiten het zicht van publiek in de zaal toegang tot het podium.

In de huur van de theaterzaal zijn inbegrepen een oprolbaar scherm, een beamer, WiFi waardoor grote films snel gedownload en geprojecteerd kunnen worden, een geluidsinstallatie met standaard 3 vaste microfoons, 4 draadloze microfoons en 3 headsets (meer apparatuur kan tegen meerprijs worden gehuurd), een (verplaatsbaar) spreekgestoelte en toneelverlichting met diverse mogelijkheden. Er zijn twee grote verrijdbare tv schermen beschikbaar waar de huurder door hen zelf gemaakte beelden op kan vertonen.
Tegen meerprijs kan een piano (die op het podium staat) en een livestream voorziening worden gehuurd.

DE LOKALEN EN INRICHTING

a. Het repetitielokaal

Naast de theaterzaal ligt het repetitielokaal van 20 x 12 meter en 6 meter hoog. Het lokaal is geschikt als repetitiegelegenheid voor grote dansgroepen, orkesten en andere geluid producerende activiteiten (echter geen slagwerkgroepen). In het repetitielokaal zijn geluidsboxen en een tuner met versterker aanwezig. Daarnaast is er een (oprolbaar) projectiescherm voor een mobiele beamer. Er is geen toneelverlichting waardoor het lokaal minder geschikt is voor uitvoeringen met bezoekers.

b. De vergaderkamer

Tegenover de hoofdingang bevindt de vergaderkamer die voorzien is van 6 tafels en 16 comfortabele stoelen. De vergaderkamer heeft een tv scherm waar een -zelf mee te brengen- laptop met HDMI uitgang op aangesloten kan worden.

c. Het balletlokaal

Op de verdieping bevinden zich de lokalen 1.11 en 1.14 waarin door de vaste huurders een balletvloer, spiegelwand en barre zijn aangebracht. Beide lokalen kunnen door die voorzieningen alleen gehuurd worden door een vereniging gericht op dans of ballet en mits gebruikers een bijpassend schoeisel dragen. Tevens dient -naast de huurprijs- met de vaste huurder een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de door hen aangebrachte voorzieningen.

d. De overige lokalen

Op de begane grond en de verdieping bevinden zich lokalen van verschillende afmetingen (zie plattegrond in het menu huren).
Een groot lokaal (op de begane grond nr. 22 en 27 en op de verdieping nr. 1.17) is geschikt voor een vereniging met maximaal 50 personen. Een groot lokaal heeft standaard geen tafels maar die zijn indien gewenst wel verkrijgbaar. Stapelbare stoelen zijn wel aanwezig.
Een middelgroot lokaal (op de begane grond nr. 12 en 23 en op de verdieping nr. 1.12) is geschikt voor circa 25 personen. Lokaal 12 en 23 zijn standaard niet voorzien van tafels maar hebben wel stapelbare stoelen. Lokaal 1.12 is standaard wel voorzien van tafels en stoelen en heeft een afsluitbare piano.
Een leslokaal (op de verdieping met nummers 1.01 t/m 1.10 en 1.13) heeft tafels, stoelen en een digibord. De lokalen zijn geschikt voor circa 15 personen.

HET EXPOSITIEPLEIN

Naast de vergaderkamer bevind zich een open ruimte. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (gelimiteerd) aantal weken culturele tentoonstellingen worden gehouden.
Langs twee wanden van het Expositieplein staan vitrines die eigendom zijn van de School voor de Kunsten. Eventueel gewenst gebruik daarvan dient separaat overeen gekomen te worden met de School voor de Kunsten. Stichting Cultuurhuis Bovendonk beschikt niet over verplaatsbare panelen waar bijvoorbeeld schilderijen aan opgehangen kunnen worden.
In het Expositieplein staat een afgesloten piano waarop iedereen die dat kan, mag spelen.