Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, kunt u vinden op de pagina huren.

DE VERSCHILLENDE ZALEN

1. Ontmoetingszaal

De ontmoetingszaal heeft primair een functie voor bezoekers en cursisten van organisaties en leden van verenigingen om op elkaar te wachten of elkaar te ontmoeten. De zaal wordt vanwege die functie nauwelijks en alleen voor bijzondere gelegenheden verhuurd. In het geval de zaal (en bijbehorende keuken) verhuurd wordt, moet deze toch toegankelijk blijven voor de verenigingen c.q. hun leden die in de pauze of na afloop van een repetitie iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal (zie onder 3) kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer maar ook dan dient de zaal toegankelijk te blijven voor leden van de verenigingen.

De centraal gelegen ontmoetingszaal is voorzien van een ventilatiesysteem en ingericht met tafels en circa 95 stoelen. De ontmoetingszaal heeft een geluiddichte vouwwand naar de naastgelegen clubzaal. Door de vouwwand te openen wordt de clubzaal aan de ontmoetingszaal toegevoegd. Dan ontstaat een grote zaal met een capaciteit voor ruim 150 personen.

2. Clubzaal

De clubzaal grenst aan – en is alleen te bereiken via- de ontmoetingszaal. Door de geluiddichte vouwwand te sluiten ontstaat een eigen ruimte. De clubzaal is voorzien van tafels en circa 60 stoelen.

In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm met geluidsvoorziening en een beamer. Door een -zelf mee te brengen- laptop met een HDMI aansluiting op een aangebrachte technische voorziening aan te sluiten, kunnen presentaties worden gegeven.

3. Theaterzaal

Een ruimte van 6 meter hoog, ingericht als theater, die alleen incidenteel (d.w.z. voor een of meerdere dagen) gehuurd worden. De zaal is o.a. voorzien van sfeervolle verlichting en een podium van 6 meter diep, 10 meter breed en 80 cm hoog. Hierdoor is elke uitvoering ook achterin de zaal goed zichtbaar. Het podium is voorzien van weg schuifbaar zwart doek waardoor toneelspelers ongezien elke gewenste plaats t.o.v. het toneelveld kunnen innemen.
De theaterzaal is geschikt voor maximaal 184 zittende personen. De zaal is voorzien van een ventilatiesysteem en een koelinstallatie zodat in warme zomers de temperatuur redelijk blijft.

De theaterzaal kan door elke amateurorganisatie in Roosendaal worden gehuurd en is bruikbaar voor lezingen, filmpresentaties, toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen. De zaal is uitgerust met:
– een (elektrisch) oprolbaar scherm en een beamer die op een -zelf mee te brengen- laptop met HDMI aangesloten kan worden;
– een WiFi voorziening waardoor grote films snel gedownload kunnen worden voor projectie op het scherm;
– een geluidsinstallatie waardoor tot achterin de zaal gesproken geluid goed hoorbaar is;
– een verplaatsbaar spreekgestoelte met microfoon op standaard en aangelicht door een spot;
– een toneelverlichting met diverse mogelijkheden;
In de huurprijs zijn standaard begrepen 2 microfoons op standaard, 2 draadloze microfoons en 2 headsets. Indien meer apparatuur gewenst is, moet die separaat en tegen afzonderlijke betaling extern worden gehuurd. Bediening van de extra apparatuur dient door een ter zake kundig, apart in te huren, persoon te geschieden.
in de zaal is een life-stream voorziening beschikbaar die apart gehuurd kan worden.

Grenzend aan de theaterzaal ligt een kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer is voorzien van wandspiegels om te kunnen schminken en heeft rechtstreeks (buiten het zicht van publiek in de zaal) toegang naar het podium.

4. Repetitielokaal

Het repetitielokaal is een 6 m hoge ruimte van 20 x 12 meter. Het lokaal is deels voorzien van geluiddempende panelen en deels van akoestische bordpanelen. Door die voorzieningen en de separate ligging in het gebouw is het lokaal geschikt als repetitiegelegenheid voor orkesten en grootschalige cultuur getinte binnenactiviteiten. In het lokaal is een ventilatiesysteem aanwezig waardoor de lucht uit het lokaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij open te zetten ramen. Het lokaal heeft geen specifieke voorzieningen en is daardoor in principe minder geschikt voor uitvoeringen met bezoekers.

DE LOKALEN EN INRICHTING DAARVAN

Tegenover de hoofdingang bevindt zich een ruimte die is voorzien van tafels en comfortabele stoelen; de vergaderkamer. De vergaderkamer is zeer geschikt voor bijeenkomsten met maximaal 18 personen. De kamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop met HDMI uitgang op aangesloten kan worden. Vergaderen met meer dan 18 personen is mogelijk in één van de lokalen op de verdieping.

Op de begane grond en de verdieping zijn lokalen aanwezig die gehuurd kunnen worden voor een of meerdere dagdelen en/of dagen. De grootte van de lokalen varieert tussen 50 m2 en 140 m2. De scheidingswanden tussen de lokalen onderling zijn zodanig, dat de lokalen niet geschikt zijn voor gebruik door groepen die geluid met een fors volume produceren.

Niet alleen de afmetingen van lokalen verschillen, maar ook de inrichting. Enkele grote lokalen zijn niet voorzien van meubilair en daarom geschikt voor toneelverenigingen en verenigingen die bewegingsruimte nodig hebben (zoals dans- en zangkoren). De kleinere lokalen zijn ingericht met tafels, stoelen en een white board. Die lokalen zijn daardoor met name geschikt voor cursussen, workshops, etc. Alle lokalen hebben een vloer van marmoleum en uitzetramen zodat goede ventilatie mogelijk is.

De inrichting van een lokaal (wel/geen tafels en stoelen) is niet van invloed op de huurprijs. Aanpassing van de inrichting (bv. ophangen van eigen wanddecoratie) is in overleg met de huismeester mogelijk. Voor specifiek gewenste voorzieningen dient een huurder, mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf en op eigen kosten- zorg te dragen.
Zo is in lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie de plattegrond bij huren) door de vaste huurders een balletvloer aangebracht waarop niet met schoenen gelopen mag worden. Verder hebben die huurders een spiegelwand en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet met bijbehorend schoeisel. Tevens dient met de vaste huurders, die de voorzieningen zelf hebben betaald, een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de voorzieningen. Tussen lokaal 1.11. en 1.14 ligt één lokaal (1.13) dat onder andere gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen maar ook als leslokaal.

EXPOSITIEPLEIN

Op de begane grond ligt naast de vergaderkamer een open en openbare ruimte met mechanische ventilatie. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (gelimiteerd) aantal weken culturele tentoonstellingen, ook door organisaties van buiten het Cultuurhuis, worden gehouden. Inrichten van het Expositieplein dient door de huurder zelf verzorgd te worden. De aanwezige vitrines zijn eigendom van de School voor de Kunsten en kunnen niet gehuurd worden voor ander gebruik.