Informatie waar de zalen en lokalen zich in het gebouw bevinden en of een zaal of lokaal op een bepaalde datum nog beschikbaar is, kunt u vinden op de pagina huren.

DE VERSCHILLENDE ZALEN

1. Ontmoetingszaal

De centraal gelegen ontmoetingszaal is ingericht met tafels en circa 90 stoelen. De ontmoetingszaal heeft een geluiddichte vouwwand naar de naastgelegen clubzaal. Door de vouwwand te openen kan de clubzaal aan de ontmoetingszaal worden toegevoegd. Dan ontstaat een grote zaal met een capaciteit voor ruim 150 personen. Zolang de corona maatregelen in acht genomen moeten worden, is de capaciteit tot ruim 1/3 gereduceerd.

De ontmoetingszaal heeft een functie voor de leden van verenigingen die voor aanvang, na afloop of tijdens de pauze van hun repetitie iets willen drinken. De zaal wordt daarom nauwelijks en alleen voor bijzondere gelegenheden verhuurd. Bij huren moet de zaal (c.q. bijbehorende keuken) toegankelijk blijven voor de verenigingen c.q. hun leden als die iets willen drinken.
Bij huren van de theaterzaal (zie onder 3) kan de ontmoetingszaal worden gebruikt als foyer maar ook dan blijft die toegankelijk voor leden van de verenigingen.

2. Clubzaal

De clubzaal grenst aan – en is alleen te bereiken via- de ontmoetingszaal. Door de geluiddichte vouwwand te sluiten ontstaat een eigen ruimte. De clubzaal is voorzien van tafels en circa 60 stoelen. Zolang de coronamaatregelen gerespecteerd worden, is de capaciteit tot ruim 1/3 gereduceerd.

In de clubzaal hangt een groot (elektrisch) oprolbaar scherm met geluidsvoorziening en een beamer. Door een -zelf mee te brengen- laptop met een HDMI aansluiting op een aangebrachte technische voorziening aan te sluiten, kunnen presentaties worden gegeven.

3. Theaterzaal

Een voormalige gymzaal van 6 meter hoog (zie de foto) wordt ingericht als theater. De zaal is o.a. voorzien van een podium van 6 meter diep, 10 meter breed en 80 cm hoog. Hierdoor is elke uitvoering ook achterin de zaal goed zichtbaar. Een goede foto van de inrichting van de zaal wordt medio augustus op de website geplaatst.
De zaal is geschikt voor maximaal 170 personen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, is de capaciteit tot ruim 1/3 gereduceerd. De zaal heeft een ventilatievoorziening en een koelinstallatie zodat in warme zomers de temperatuur redelijk blijft.

De theaterzaal kan door elke amateurorganisatie in Roosendaal worden gehuurd en is bruikbaar voor lezingen, filmpresentaties, toneel-, zang-, dans- en muziekuitvoeringen. De zaal is uitgerust met:
– een (elektrisch) oprolbaar scherm en een beamer die op een -zelf mee te brengen- laptop met HDMI aangesloten kan worden;
– een WiFi voorziening waardoor grote films snel gedownload kunnen worden voor projectie op het scherm;
– een geluidsinstallatie waardoor tot achterin de zaal gesproken geluid goed hoorbaar is;
– een verplaatsbaar spreekgestoelte met microfoon op standaard en aangelicht door instelbare spots;
– een instelbare toneelverlichting met diverse mogelijkheden. Instellen van de verlichting dient te geschieden door een ter zake kundig – eventueel apart in te huren- persoon;

Grenzend aan de theaterzaal ligt een kleedkamer met eigen toiletvoorziening. De kleedkamer is voorzien van een faciliteit om te kunnen schminken en biedt rechtstreeks toegang naar het podium van de theaterzaal.

4. Repetitiezaal

De repetitiezaal is een 6 m hoge zaal van 20 x 12 meter. De zaal is deels voorzien van geluiddempende panelen en deels van akoestische bordpanelen. Door die voorzieningen en de separate ligging is de zaal geschikt als repetitiegelegenheid voor orkesten en grootschalige cultuur getinte binnenactiviteiten. In de zaal is een ventilatievoorziening aanwezig waardoor de lucht uit de zaal word afgezogen. Toevoer van verse lucht is mogelijk dankzij open te zetten ramen. De zaal heeft geen specifieke voorzieningen en is daardoor in principe niet geschikt voor uitvoeringen met bezoekers.

 

DE LOKALEN EN INRICHTING DAARVAN

Nabij de hoofdingang ligt een ruimte die is voorzien van tafels en comfortabele stoelen. De ruimte is zeer geschikt om te vergaderen met maximaal 18 personen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, wordt de capaciteit van deze vergaderkamer tot 8 personen gereduceerd. De vergaderkamer is voorzien van een tv scherm waar een laptop met HDMI uitgang op aangesloten kan worden. Vergaderen met meer dan 18 personen is mogelijk in één van de lokalen op de verdieping.

Op de begane grond en de verdieping zijn lokalen aanwezig die gehuurd kunnen worden voor een of meerdere dagdelen en/of dagen. De grootte van de lokalen varieert tussen 50 m2 en 140 m2. De scheidingswanden tussen lokalen onderling zijn zodanig, dat de lokalen niet geschikt zijn voor gebruik door groepen die geluid met een groot volume produceren.
In het gebouw dienen de coronamaatregelen te worden gerespecteerd waardoor tijdelijk een geringer aantal personen in een lokaal aanwezig kunnen zijn. Als vuistregel kan -inclusief loopruimte- 3 m2 per persoon worden aangehouden. Houdt daar rekening mee bij reserveren.

Niet alleen de afmetingen van lokalen verschillen, maar ook de inrichting. Enkele grote lokalen zijn niet voorzien van meubilair en daarom geschikt voor toneelverenigingen en verenigingen die bewegingsruimte nodig hebben (zoals dans- en zangkoren). De kleinere lokalen zijn ingericht met tafels, stoelen en een white board. Die lokalen zijn daardoor met name geschikt voor cursussen, workshops, etc. Alle lokalen hebben een vloer van marmoleum en uitzetramen zodat een goede ventilatie mogelijk is.

De inrichting van een lokaal is niet van invloed op de huurprijs. Tijdelijke aanpassing van de inrichting (bv. ophangen wanddecoratie) is in overleg met de huismeester door een huurder mogelijk. Voor specifiek gewenste voorzieningen dient een huurder, mits na verkregen toestemming van het stichtingsbestuur, zelf en op eigen kosten- zorg te dragen.
Zo is in lokaal 1.11 en lokaal 1.14 (zie de plattegrond bij huren) door de huurders een balletvloer aangebracht waarop niet met schoenen gelopen mag worden. Verder hebben die huurders een spiegelwand en barre aangebracht. Beide lokalen kunnen door die faciliteiten alleen gehuurd worden door een organisatie gericht op dans of ballet. Tevens dient met de huurders, die de voorzieningen zelf hebben betaald, een regeling getroffen te worden ingeval van beschadiging of extra slijtage van de voorzieningen. Tussen lokaal 1.11. en 1.14 ligt één lokaal (1.13) dat ook gehuurd kan worden als kleedlokaal voor de danslokalen.

 

EXPOSITIERUIMTE

Op de begane grond ligt naast de vergaderkamer een open en openbare ruimte met mechanische ventilatie. In die ruimte kunnen gedurende een dag, meerdere dagen of zelfs een (beperkt) aantal weken culturele tentoonstellingen, ook door organisaties van buiten het Cultuurhuis, worden gehouden. Inrichten van de expositieruimte dient de huurder zelf te verzorgen.