Toegang en veiligheid

De de deuren van de hoofdingang zijn elektronisch beveiligd. Bij één deur is een drukknop aangebracht waarmee de deur ‘automatisch’ geopend kan worden zodat mensen met een beperking makkelijk naar binnen en buiten kunnen. Het gebouw is voorzien van:

 • een invalidentoilet.
 • een lift met inwendige afmetingen van 90 x 125 cm.
 • een EHBO voorziening die hangt bij het kantoor van de huismeester bij de hoofdingang.
 • een voorziening om baby’s te verschonen. Deze hangt in een gang tegenover lokaal 18.
 • verhuurbare zalen en lokalen op de begane grond en lokalen op de verdieping.

Voorzieningen

 • Bij de hoofdingang hangt binnen een informatiebord met de namen van alle permanente en vaste gebruikers en vermelding op welke dagen, tijden en in welk lokaal zij aanwezig zijn.
 • Vanaf het informatiebord is in het gebouw een bewegwijzering naar de zalen en lokalen aangebracht.
 • In het gehele gebouw is een Wifi aanwezig met voor vaste gebruikers te individualiseren toegangscodes. Voor incidentele gebruikers en bezoekers is wifi beschikbaar met een algemene code die op diverse plaatsen in het gebouw staat aangegeven.
 • Links van de hoofdingang bevindt zich de ontmoetingszaal waar o.a. koffieapparaten staan waar bezoekers en cursisten tegen betaling gebruik van kunnen maken.
 • Grenzend aan de ontmoetingszaal is er een keuken. De keuken is onder andere voorzien van koelkasten, waterkokers (voor thee) een vaatwasser en inductiekookplaat.  Huurders kunnen de keuken en faciliteiten gebruiken maar dienen zelf voor bediening (personeel) te zorgen.
 • De stichting voorziet niet in enige catering. Mits de huismeester en secretaris er mee instemmen, kan een huurder voor een incidentele activiteit zelf een cateraar regelen.

Gedragsregels

Om de huurprijs van de ruimtes laag te kunnen houden, wordt van elke gebruiker het volgende aan zelfwerkzaamheid gevraagd:

 • De zaal c.q. het lokaal  na gebruik schoon achter te laten. Een stoffer en vuilblik staan daartoe in de lokalen en overig materiaal is beschikbaar in de werkkast van de stichting op de begane grond.
 • Restafval te deponeren in de betreffende prullenbak, evenals in andere prullenbakken papier en blik/glas. Plastic en karton dienen naar huis meegenomen te worden.
 • Het in een aantal zalen en lokalen aanwezige meubilair desgewenst zelf eventueel in een andere gewenste opstelling neer te zetten en na einde van een activiteit weer terug te plaatsen.
 • In de huurprijs zijn de kosten van normaal gebruik van verlichting begrepen. Als sprake is van (veel) stroom gebruikende apparatuur dient daarvoor extra te worden betaald.
 • in de theaterzaal mag de toneelverlichting en geluidsapparatuur alleen bediend worden door een gekwalificeerd persoon. Ingeval van meervoudige belichtingen dient een externe technieker te worden ingehuurd. De kosten daarvan komen boven de zaalhuur.

Er zijn enkele huisregels opgesteld. Van elke gebruiker (verenigingslid, cursist of bezoeker) wordt verwacht dat de huisregels worden gerespecteerd.