Toegang en veiligheid

In het gebouw worden de coronamaatregelen gerespecteerd. Dat heeft consequenties voor het aantal personen dat gelijktijdig in een lokaal kan. Houd daar rekening mee bij reserveren.
De deuren van de hoofdingang worden medio 2021 voorzien van automatische deuropeners waardoor mensen met een beperking makkelijk naar binnen kunnen en ook weer naar buiten. Het gebouw is voorzien van:

 • een invalidentoilet met daarin een voorziening om een baby te verschonen.
 • een lift met inwendige afmetingen van 90 x 125 cm.
 • een EHBO voorziening die hangt bij het kantoor van de huismeester bij de hoofdingang.
 • verhuurbare zalen en lokalen op de begane grond en lokalen op de verdieping.

Voorzieningen

 • Bij de hoofdingang hangt een informatiebord met namen van de gebruikers, op welke dagen en in welk lokaal de gebruikers aanwezig zijn.
 • Vanaf het informatiebord is in het gebouw een interne bewegwijzering naar de zalen en lokalen aangebracht.
 • In het gehele gebouw is een uitstekende Wifi aanwezig met voor permanente en vaste gebruikers te individualiseren toegangscodes. Voor incidentele gebruikers en bezoekers is een algemene code vermeld op het informatiebord bij de hoofdingang.
 • Nabij de hoofdingang bevindt zich de ontmoetingszaal die o.a. voorzien is van een luxe koffieapparaat waar bezoekers en cursisten tegen betaling gebruik van kunnen maken.
 • Grenzend aan de ontmoetingszaal bevindt zich een keuken. De keuken is onder andere voorzien van een koelkast, een vaatwasser en inductiekookplaat. Permanente huurders kunnen de keuken en faciliteiten zelf gebruiken.
 • De stichting voorziet niet in enige catering. Mits de huismeester en secretaris er mee instemmen, kan een huurder zelf een cateraar regelen.

Gedragsregels

Om de huurprijs van een zaal/lokaal laag te kunnen houden, wordt van elke gebruiker (permanent of incidenteel) het volgende aan zelfwerkzaamheid gevraagd:

 • De zaal c.q. het lokaal  na gebruik schoon achter te laten. Een stoffer en vuilblik staan daartoe in de lokalen en overig materiaal in de werkkast van de stichting.
 • Restafval te deponeren in de betreffende prullenbak, evenals in andere prullenbakken papier en blik/glas. Plastic en karton dient naar huis meegenomen te worden.
 • Het in sommige zalen en lokalen aanwezig meubilair zelf in een eventueel andere gewenste opstelling te plaatsen en na afloop weer terug te plaatsen. Dat geldt ook bij huren van de ontmoetingszaal en/of theaterzaal.
 • In de huurprijs zijn de kosten van normaal gebruik van verlichting begrepen. Als sprake is van (veel) stroom gebruikende apparatuur dient daarvoor extra te worden betaald.
 • De apparatuur in de theaterzaal kan alleen bediend worden door een gekwalificeerd persoon. Voor gebruik van die apparatuur kan met bemiddeling van de stichting iemand worden ingehuurd.

Er zijn enkele huisregels opgesteld die op een bord bij de ingang van de ontmoetingszaal zijn aangebracht. Van elke gebruiker (verenigingslid, cursist of bezoekers) wordt verwacht dat de huisregels worden gerespecteerd.