Toegang en veiligheid

In het gebouw worden de coronamaatregelen gerespecteerd. Dat heeft consequenties voor het aantal personen dat gelijktijdig in een lokaal kan.
De deuren van de hoofdingang worden medio 2021 voorzien van automatische deuropeners waardoor mensen met een beperking makkelijk naar binnen kunnen en ook weer naar buiten. Het gebouw is voorzien van:

 • een invalidentoilet met daarin een voorziening om een baby te verschonen.
 • een lift met inwendige afmetingen van 90 x 125 cm.
 • een EHBO voorziening die hangt bij het kantoor van de huismeester bij de hoofdingang.
 • verhuurbare zalen en lokalen op de begane grond, en lokalen op de verdieping.

Voorzieningen

 • Bij de hoofdingang hangt een informatiebord met namen van de gebruikers en op welke dagen, tijden en in welk lokaal de gebruikers aanwezig zijn.
 • Vanaf het informatiebord is in het gebouw een interne bewegwijzering naar de zalen en lokalen aangebracht.
 • In het gehele gebouw is een uitstekende Wifi aanwezig met voor vaste gebruikers te individualiseren toegangscodes. Voor incidentele gebruikers en bezoekers is wifi bruikbaar met een algemene code die vermeld wordt op o.a. het informatiebord bij de hoofdingang.
 • Nabij en naast de hoofdingang bevindt zich de ontmoetingszaal waar o.a. een koffieapparaat staat waar bezoekers en cursisten tegen betaling gebruik van kunnen maken.
 • Grenzend aan de ontmoetingszaal bevindt zich een keuken. De keuken is onder andere voorzien van een koelkast, een vaatwasser en inductiekookplaat.  Permanente, vaste en periodieke huurders kunnen de keuken en faciliteiten zelf gebruiken.
 • De stichting voorziet niet in enige catering. Mits de huismeester en secretaris er mee instemmen, kan een huurder voor een incidentele activiteit zelf een cateraar regelen.

Gedragsregels

Om de huurprijs van een zaal/lokaal gering te kunnen houden, wordt van elke gebruiker (vast, permanent of incidenteel) het volgende aan zelfwerkzaamheid gevraagd:

 • De zaal c.q. het lokaal  na gebruik schoon achter te laten. Een stoffer en vuilblik staan daartoe in de lokalen en overig materiaal in de werkkast van de stichting.
 • Restafval te deponeren in de betreffende prullenbak, evenals in andere prullenbakken papier en blik/glas. Plastic en karton dient naar huis meegenomen te worden.
 • Het in sommige zalen en lokalen aanwezig meubilair desgewenst zelf in een eventueel andere gewenste opstelling te plaatsen en na afloop weer terug te plaatsen.
 • In de huurprijs zijn de kosten van normaal gebruik van verlichting begrepen. Als sprake is van (veel) stroom gebruikende apparatuur dient daarvoor extra te worden betaald.
 • De apparatuur in de theaterzaal kan alleen bediend worden door een gekwalificeerd persoon. Voor gebruik van die apparatuur kan tegen betaling een ter zake kundig iemand worden ingehuurd.

Er zijn enkele huisregels opgesteld. Die zijn op een bord bij de ingang van de ontmoetingszaal aangebracht. Van elke gebruiker (verenigingslid, cursist of bezoeker) wordt verwacht dat de huisregels worden gerespecteerd.