Uitgangspunten

Het Cultuurhuis is alle dagen van de week van 08.30 tot 24.00 uur toegankelijk, ook tijdens vakantieperiodes van scholen.

Alleen verenigingen en organisaties die voldoen aan de gemeentelijke definitie Cultuur (zie pagina Cultuurhuis) kunnen een of meerdere ruimtes huren. Verhuur geschiedt per dagdeel: de ochtend van 08.30 tot 12.00 uur; de middag van 13.30 tot 17.00 uur; de avond van 18.30 tot 22.30 uur. Afwijkende tijden zijn mogelijk mits besproken en met toestemming van de huismeester. Hele dagen huren is uiteraard ook mogelijk.

Bij verhuur van ruimtes wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • permanent gebruik (d.w.z. alle dagen van alle weken),
  • gedeeld gebruik (d.w.z. een of meerdere dagdelen van alle weken in een jaar)
  • incidentele huur (een of meerdere dag(del)en in de loop van het jaar).

De ontmoetingszaal, de vergaderkamer, de theaterzaal en de kleedkamer kunnen alleen incidenteel  gehuurd worden. Meer informatie staat op de pagina zalen en lokalen.

Alle lokalen worden in principe hetzij leeg dan wel met de daarin aanwezige inboedel verhuurd tenzij anders overeen gekomen wordt. In overleg met de stichting kunnen huurders op eigen kosten voorzieningen (bv gordijnen, kasten of dergelijke) aanbrengen. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van een goed (kleding, werkstukken, materialen, etc.) van gebruikers in of nabij het gebouw.

Beschikbaarheid

Bij gedeeld gebruik huren meerdere organisaties alle weken in een jaar dezelfde ruimte maar op verschillende dagen in de week.
Bij incidentele huur wordt een ruimte voor een enkele dag, dagdeel of dagdelen verhuurd.
Voor een vereniging of organisatie die geïnteresseerd is in gebruik van een ruimte is o.a. van belang te weten dof die ruimte nog beschikbaar is. Op onderstaande plattegronden ziet u de (blauwe) nummers van verhuurbare ruimtes. Door het nummer van een gewenste ruimte hiernaast aan te klikken, krijgt u informatie over de  beschikbaarheid in een bepaalde maand van het jaar, een dag en dagdeel.

2020 Plattegrond Beneden
2020 Plattegrond Verdieping

Huurprijzen

Vanwege de verscheidenheid aan ruimtes, keuze van een of meerdere dagdelen, onderscheid naar gebruik doordeweeks of in het weekend en het optionele gebruik van faciliteiten, is het niet mogelijk op de website concrete huurbedragen per ruimte te vermelden.
Door in beschikbaarheid de gewenste ruimte(s) de naam van een contactpersoon, de organisatie en een mailadres in te vullen en op verzenden te klikken, wordt de aanvraag naar de secretaris verzonden. De secretaris neemt binnen enkele dagen na ontvangst contact op om een afspraak te maken. In dat gesprek wordt besproken of uw organisatie gerangschikt kan worden onder de definitie Cultuur en dus huren mogelijk is. Ook kan indicatief over een huurprijs van de gewenste ruimte(s) worden gesproken.