Uitgangspunten

Het Cultuurhuis is alle dagen van de week van 08.30 tot 24.00 uur toegankelijk, ook tijdens de vakantieperiodes van scholen.

Alleen verenigingen en organisaties die voldoen aan de gemeentelijke definitie Cultuur (zie pagina Cultuurhuis) kunnen een of meerdere ruimtes huren.
Verhuur geschiedt per dagdeel: de ochtend van 08.30 tot 12.00 uur; de middag van 13.30 tot 17.00 uur; de avond van 18.30 tot 22.30 uur. Afwijkende tijden zijn mogelijk mits tijdig vooraf besproken en met toestemming van de huismeester.

Bij verhuur van ruimtes wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • permanent gebruik, i.c. voor 24 uur en 7 dagen/week van het jaar,
  • gedeeld gebruik tijdens één of meerdere dagdelen in een week en een heel jaar lang (vaste huurder),
  • periodiek of incidenteel gebruik in de loop van een jaar.

Permanent gebruik van een of meerdere ruimtes is voor nieuwe huurders niet meer mogelijk.

Bij gedeeld gebruik huurt een vereniging of organisatie voor alle weken van een jaar voor een vaste dag in de week dezelfde ruimte of meerdere ruimtes. De ruimte(s) worden voor een andere dag of ander dagdeel in de week aan een andere gebruiker verhuurd. Elke gebruiker heeft daarbij de zekerheid dat de gehuurde ruimte(s) op het gewenste dagdeel het hele jaar steeds beschikbaar is/zijn.

Bij periodiek of incidenteel gebruik worden ruimtes voor een dagdeel, meerdere dagdelen of enkele weken verhuurd.
De ontmoetingszaal, de vergaderkamer en de theaterzaal (met kleedkamer) kunnen alleen incidenteel gehuurd worden.

Meer informatie staat op de pagina zalen en lokalen.

Alle lokalen worden in principe hetzij leeg dan wel met de daarin aanwezige inventaris verhuurd tenzij anders overeen wordt gekomen. In overleg met de stichting kunnen permanente, vaste of periodieke huurders op eigen kosten voorzieningen (bv gordijnen, kasten of dergelijke) aanbrengen. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van een goed (kleding, werkstukken, materialen, etc.) van gebruikers in of nabij het gebouw. Elke gebruiker dient eigen voorzieningen c.q. eigendommen zelf te verzekeren.

Beschikbaarheid

Voor een vereniging of organisatie die geïnteresseerd is in huren van een ruimte is o.a. van belang te weten of die nog beschikbaar is. Op onderstaande plattegronden ziet u de (blauwe) nummers van verhuurbare ruimtes. Door het nummer van een gewenste ruimte in de kolom hiernaast aan te klikken, krijgt u informatie over de  beschikbaarheid van een ruimte in een bepaalde maand van het jaar, dag en de dagdelen.

2022 Plattegrond Beneden
2022 Plattegrond Verdieping

Door onder het betreffende dagdeel de naam van een contactpersoon, de organisatie, een mailadres en een digitaal factuuradres in te vullen en op verzenden te klikken, wordt een aanvraag naar de secretaris verzonden. De secretaris neemt binnen enkele dagen na ontvangst contact op om zo nodig een afspraak te maken. Besproken kan worden of uw vereniging of organisatie gerangschikt kan worden onder de gemeentelijke definitie Cultuur en dus huren mogelijk is. Ook kan indicatief over een huurprijs van de gewenste ruimte(s) worden gesproken, evenals over de te respecteren huisregels.

Huurprijzen

Voor bepalen van een huurprijs van een ruimte is van belang:
1. of sprake is van een amateur vereniging dan wel andersoortige (zakelijke) organisatie
2. of sprake is van een vaste huurder dan wel een incidentele huurder
3. of sprake is van huren voor een doordeweekse dag of in het weekend (zaterdag of zondag)
4. of huren van de ruimte voor één dagdeel, meerdere dagdelen of een hele dag wordt gewenst
5. of huren van een kleine of grote ruimte gewenst is (er worden 6 verschillende typen ruimtes onderscheiden)
6. of gebruik van extra faciliteiten (bv. life stream in theaterzaal) gewenst is.
Vanwege bovenstaande verscheidenheid aan mogelijkheden kunnen op de website geen concrete huurbedragen voor de verschillende soorten huurders en verschillende ruimte(s) worden vermeld.