Uitgangspunten

Het Cultuurhuis is alle dagen van de week van 08.30 tot 24.00 uur toegankelijk, ook tijdens de vakantieperiodes van scholen.

Alleen verenigingen en organisaties die voldoen aan de gemeentelijke definitie Cultuur (zie pagina Cultuurhuis) kunnen een of meerdere ruimtes huren. Verhuur geschiedt per dagdeel: de ochtend van 08.30 tot 12.00 uur; de middag van 13.30 tot 17.00 uur; de avond van 18.30 tot 22.30 uur. Afwijkende tijden zijn mogelijk mits besproken en met toestemming van de huismeester. Hele dagen huren is uiteraard ook mogelijk.

Bij verhuur van ruimtes wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • permanent gebruik, i.c. voor 24 uur en 7 dagen/week,
  • vast, gedeeld gebruik tijdens één of meerdere dagdelen,
  • incidenteel gebruik in de loop van een jaar.

De ontmoetingszaal, de vergaderkamer, de theaterzaal en de kleedkamer kunnen alleen incidenteel  gehuurd worden. Meer informatie staat op de pagina zalen en lokalen.

Alle lokalen worden in principe hetzij leeg dan wel met de daarin aanwezige inventaris verhuurd tenzij anders overeen wordt gekomen. In overleg met de stichting kunnen huurders op eigen kosten voorzieningen (bv gordijnen, kasten of dergelijke) aanbrengen. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van een goed (kleding, werkstukken, materialen, etc.) van gebruikers in of nabij het gebouw.

Beschikbaarheid

Permanent gebruik (d.w.z. alle dagen van de week en alle weken van het jaar) van een of meerdere lokalen is voor nieuwe huurders  niet meer mogelijk.
Bij vast, gedeeld gebruik huurt een vereniging voor alle weken in een jaar dezelfde ruimte. De ruimte wordt voor een ander dagdeel in een week aan een andere gebruiker verhuurd. Elke gebruiker heeft daarbij de zekerheid dat het gehuurde lokaal op het gewenste dagdeel steeds beschikbaar is.
Bij incidenteel gebruik wordt een ruimte voor een dagdeel, meerdere dagdelen of enkele dagen verhuurd.
Voor een vereniging of organisatie die geïnteresseerd is in huren van een ruimte is o.a. van belang te weten of die nog beschikbaar is. Op onderstaande plattegronden ziet u de (blauwe) nummers van verhuurbare ruimtes. Door het nummer van een gewenste ruimte hiernaast aan te klikken, krijgt u informatie over de  beschikbaarheid in een bepaalde maand van het jaar, een dag en dagdeel.

2020 Plattegrond Beneden
2020 Plattegrond Verdieping

Huurprijzen

Vanwege de verscheidenheid aan ruimtes, keuze van een of meerdere dagdelen, onderscheid naar gebruik doordeweeks of in het weekend en het optionele gebruik van faciliteiten, is het niet mogelijk op de website concrete huurbedragen per ruimte te vermelden.
Door in beschikbaarheid de gewenste ruimte(s) de naam van een contactpersoon, de organisatie en een mailadres in te vullen en op verzenden te klikken, wordt een aanvraag naar de secretaris verzonden. De secretaris neemt binnen enkele dagen na ontvangst contact op om een afspraak te maken. In dat gesprek wordt besproken of uw organisatie gerangschikt kan worden onder de definitie Cultuur en huren mogelijk is. Ook kan indicatief over een huurprijs van de gewenste ruimte(s) worden gesproken, evenals over de te respecteren huisregels.