Uitgangspunten

Het Cultuurhuis is alle dagen van de week van 08.30 tot 24.00 uur toegankelijk, ook tijdens de vakantieperiodes van scholen. Het gebouw is om reden van veiligheid van personen echter niet alle uren geopend. Huurders die geregistreerd zijn kunnen buiten de openingstijden (zie de pagina “Cultuurhuis’) echter wel het gebouw in.

Huren van ruimtes is alleen mogelijk voor non-profit organisaties en verenigingen die voldoen aan de gemeentelijke definitie van cultuur (hedendaagse kunst, folklore en en erfgoed). Verhuur geschiedt per dagdeel: de ochtend van 08.30 tot 12.30 uur; de middag van 13.30 tot 17.30 uur; de avond van 18.30 tot 23.00 uur. Afwijkende tijden zijn mogelijk mits tijdig vooraf besproken en met toestemming van de huismeester.
Om administratieve redenen dient een aanvraag voor huren van een ruimte minimaal 5 (werk)dagen van te voren ingediend te worden.

Bij verhuur van ruimtes wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • permanent gebruik, i.c. voor 24 uur en 7 dagen/week van het jaar (vaste huurders),
  • gedeeld gebruik tijdens één of meerdere dagdelen in een week en een heel jaar lang (vaste huurder),
  • periodiek of incidenteel gebruik in de loop van een jaar.

Permanent gebruik van een of meerdere ruimtes is voor nieuwe huurders niet meer mogelijk.

Bij gedeeld gebruik huurt een vereniging of organisatie voor alle weken van een jaar voor een vast dagdeel in de week dezelfde ruimte of meerdere ruimtes. De ruimtes worden voor een ander dagdeel in de week aan een andere gebruiker verhuurd (meervoudig gebruik). Elke vaste gebruiker heeft de zekerheid dat de gehuurde ruimtes op het gewenste dagdeel het hele jaar (dus ook in de schoolvakanties en tijdens feestdagen) steeds beschikbaar is/zijn.

Bij periodiek of incidenteel gebruik wordt een ruimte voor een dagdeel, meerdere dagdelen of enkele weken verhuurd. Periodieke of incidentele gebruikers kunnen met eigen mensen de opstelling van aanwezig meubilair voor hun activiteit desgewenst wijzigen mits na afloop van de activiteit weer de oorspronkelijke opstelling wordt teruggebracht.

Alle lokalen worden hetzij ongemeubileerd dan wel met meubilair verhuurd tenzij anders overeen wordt gekomen. Meer informatie staat op de pagina zalen en lokalen.
In overleg met de stichting kunnen permanente of vaste huurders op eigen kosten voorzieningen (bv gordijnen, kasten of dergelijke) aanbrengen.

De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van een goed (kleding, werkstukken, materialen, etc.) van gebruikers in of nabij het gebouw. Elke gebruiker dient eigen voorzieningen c.q. eigendommen zelf te verzekeren.

Beschikbaarheid

Voor een vereniging of organisatie die geïnteresseerd is in huren van een ruimte is o.a. van belang te weten of die nog beschikbaar is. Op onderstaande plattegronden ziet u de (blauwe) nummers van verhuurbare ruimtes. Door de naam of het nummer van een gewenste ruimte in de kolom hiernaast aan te klikken, krijgt u informatie over de  beschikbaarheid van een ruimte in een bepaalde maand van het jaar en de dagen en de dagdelen.

Door onder het betreffende dagdeel de naam van de organisatie, een contactpersoon, een mailadres en een digitaal factuuradres in te vullen en op verzenden te klikken, wordt een aanvraag naar de secretaris verzonden. De secretaris neemt binnen enkele dagen na ontvangst contact op om zo nodig een afspraak te maken. Besproken kan worden of uw vereniging of organisatie gerangschikt kan worden onder de gemeentelijke definitie Cultuur en dus huren mogelijk is. Ook kan indicatief over een huurprijs van de gewenste ruimte(s) worden gesproken, evenals over de te respecteren huisregels.

Huurprijzen

Voor bepalen van een huurprijs van een ruimte is van belang:
1. of sprake is van een amateur vereniging dan wel andersoortige organisatie
2. of sprake is van een vaste huurder dan wel een periodieke/incidentele huurder
3. of huren van de ruimte voor één dagdeel of een hele dag wordt gewenst
4. of huren van een kleine, middelgrote of grote ruimte gewenst is
5. of gebruik van extra faciliteiten (bv. life stream in theaterzaal, mobiele geluidsinstallatie) gewenst is.
6. of bij huren van de theaterzaal inhuur van een externe professionele technieker nodig is.
Vanwege bovenstaande verscheidenheid aan mogelijkheden worden op de website geen concrete huurbedragen voor de verschillende soorten huurders en verschillende ruimtes vermeld.