De Stichting Cultuurhuis Bovendonk

De stichting is bij notariële akte opgericht op 7 maart 2019 en gevestigd in Roosendaal.
Doel van de stichting is het exploiteren en het beheren van het gebouw Bovendonk 111 ten behoeve van sociaal-culturele en culturele organisaties, waaronder begrepen amateur verenigingen en rechtspersonen.
De stichting wil, naast verhuur van zalen en lokalen in het gebouw Bovendonk 111, bewerkstelligen dat de leden van de verschillende verenigingen elkaar gaan ontmoeten en dat samenwerking en kruisbestuiving tussen de verenigingen ontstaat.

Het bestuur van de stichting bestaat sinds 1 juli 2023 uit vijf personen in de functies:
– voorzitter: dhr. J.G.F.W. van der Horst
– secretaris: dhr. P.F.A. van ‘t Hof
– penningmeester: dhr. H.A.C. Rommers
– bestuurder: dhr. M.J.H.M. Marijnen
– bestuurder: dhr. W.C.M. van den Bergh

Het bestuur kan uitsluitend worden benaderd via onderstaande contactformulieren:

Contactformulier voorzitter (klik hier)
reCAPTCHA is required.
Contactformulier secretaris (klik hier)
reCAPTCHA is required.
Contactformulier penningmeester (klik hier)
reCAPTCHA is required.